Kolonner og andre indelinger af siden

Alle typer af indhold kan indsættes i disse kolonner eller rækker.

Billeder - automatiske udtræk osv. osv.

Man kan hurtigt vælge hvor mange rækker/kolonner der skal være.

Derefter indsætter man det ønskede indhold direkte i de enkelte kolonner.

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 4